Kan ik nog gratis ketonenstrips krijgen voor de Glucomen LX plus meter

Ons antwoord:

Helaas moeten wij u vertellen dat wij zijn gestopt met het spaarsysteem voor gratis ketonenstrips.

Menarini Benelux heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verstrekking van bloedketonen sensoren aan patiënten en zorgprofessionals. De verstrekking van deze bloedketonen sensoren was volledig voor rekening van Menarini Benelux NV.

De vergoeding voor ketonenstrips is door de zorgverzekeraars officieel ondergebracht in de DBC van het ziekenhuis. Indien de behandelend specialist het gebruik van bloedketonenstrips noodzakelijk acht, dient het ziekenhuis deze aan de verzekerde te verstrekken.

De kosten hiervan vallen onder specialistische zorg (DBC). Indien u onder behandeling bent in het ziekenhuis kan het zijn dat deze strips onder het behandelplan vallen en dus vergoed zouden kunnen worden door de zorgverzekering. Ik zou u willen aanraden contact met uw behandelend arts op te nemen over de mogelijkheden.

Het ziekenhuis kan de strips eventueel rechtstreeks bij ons bestellen. 

  Terug naar Klantenservice

Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice