Hoe uit een diabetische ketoacidose zich?

Een uitgesproken ketoacidose uit zich in buikpijn, misselijkheid en braken. Daarbij komen een sterke dorst, een droge mond en een diepe moeizame ademhaling. De adem ruikt naar fruitazijn of nagellakremover.

Wanneer de symptomen niet worden herkend als een ketoacidose en als zodanig worden behandeld, treedt er bewustzijnsverlies en uiteindelijk de dood op.

Maar zover komt het niet als u al op de hoogte bent van de vroege tekenen en denkt aan de mogelijkheid van een zich ontwikkelende ketoacidose.

De eerste aanwijzing voor een ketoacidose-risico is een hoge bloedsuikerspiegel (groter dan 13,9 mmol/l) die urenlang aanhoudt en niet kan worden verklaard door voedselinname. In dit geval moet u absoluut de ketonenwaarde in het bloed meten, omdat dit een vroeg en actueel beeld geeft van de metabole toestand. Bij een bloedketonenwaarde van boven de 0,6 mmol/l wordt sterk aanbevolen om de insulinedosis te verhogen volgens de met de arts afgesproken regels.

Andere vroege symptomen van ketoacidose zijn hoe dan ook geassocieerd met een zeer hoge bloedsuikerspiegel, zoals verhoogde dorst, plassen, vermoeidheid en zwakte.

Kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Meer vraag en antwoord »

Naar de klantenservice