Over ons

A. Menarini Diagnostics is één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa op het gebied van farmacie en gezondheidszorg, met het hoofdkantoor in Florence en Research & Development faciliteiten in Pomezia, bij Rome. De organisatie, meer dan 100 jaar geleden opgericht, heeft meer dan veertig vestigingen in Oost- en West-Europa, met een netwerk van “vertegenwoordigingen” in vele landen over de hele wereld.

Sinds 1991 is Menarini Diagnostics actief in Nederland. De Menarini groep bestaat uit een farmaceutische, een diagnostische en verschillende andere bio-medische divisies. 

Menarini Diagnostics richt zich op een aantal deelgebieden: 

 • Diabetes (Glucose-zelftesten, POCT en laboratoriumsystemen voor HbA1c) 
 • Urine Diagnostiek (strip-chemie en sediment analyse)
 • Klinische Chemie (humaan en veterinair)
 • Hematologie (ESR en voor veterinair ook Cell Counting)
 • Pathologie (Immunohistochemie)
 • Auto-immuun Diagnostiek (IFA, ELISA en chemolumeniscentie)

Missie

De missie van A. Menarini Diagnostics is de hoogste graad van klanttevredenheid te waarborgen door het leveren van diagnostische diensten en producten.

Teneinde een significante positie in de markt te bereiken en te behouden en daarbij zowel de tevredenheid als de loyaliteit van de klant te winnen, verplicht A. Menarini Diagnostics zich voortdurend tot:

 • het ontwikkelen van servicemethodes die voldoen aan de behoeften van de klanten, die vooruitlopen op hun verwachtingen en die oplossingen met een toegevoegd waarde voor hen bieden.
 • het systematisch selecteren van nieuwe en technologisch hoogwaardige producten.
 • het uitbreiden van de distributie van producten en diensten met de meest vernieuwende en betrouwbare technische apparatuur, waardoor de organisatie efficiënter wordt en alle mogelijkheden geïntegreerd en ten volle benut worden.

Teneinde haar missie te volbrengen heeft A. Menarini Diagnostics de intentie:

 • een Kwaliteits Management Systeem te ontwikkelen en te onderhouden waarmee zij haar doelen kan verwezenlijken en de vastgestelde verplichtingen kan nakomen. Waarmee zij tevens voortdurende vernieuwing van de ondernemingsprocessen nastreeft en kan waarborgen dat aan de benodigde eisen voor de producten en aangeboden diensten voldaan wordt.
 • een geïntegreerd RisicoManagement Systeem toe te passen dat er voor moet zorgen dat eender welk risico, dat zou kunnen onstaan door onze producten, herleid wordt tot een minimum. Dit door een beleid te voeren dat erop toeziet risico management te voeren dat evenredig is met de verschillende gevaarsgraderingen van de producten op de markt.
 • al haar energie en capaciteiten te wijden aan het luisteren naar de aanwijzingen, suggesties en wensen van de klant, mede door het uitvoeren van activiteiten door zowel de Italiaanse divisie als door de verschillende vestigingen.
 • alle activiteiten te richten op de behoeften van de klant, zodat deze snel en efficiënt bevredigd kunnen worden, om daardoor een positie als marktleider te behalen.
 • partner-relaties te verstevigen om te kunnen waarborgen dat klanten hoogwaardige producten krijgen die veilig, betrouwbaar en zeer technologisch zijn en daarbij redelijk in prijs.
 • onderlinge activiteiten van de verschillende vestigingen aan te moedigen, om de diensten die deze aanbieden aan hun klanten, efficiënter te maken en hun eigen behoeften beter te kunnen bevredigen.
 • producten en diensten te leveren die voldoen aan alle eisen die opgelegd worden door de bestaande wettelijke reguleringen om daarmee de veiligheid en het welzijn van de eindgebruiker te waarborgen; dit met bijzondere aandacht voor de veiligheidsnormen betreffende in vitro diagnoseapparatuur en de eigen medische apparatuur van het bedrijf.
 • de gehele organisatie te doordringen van juiste cultuur en methodologiën, zodat iedereen die er werkt voortdurend in staat wordt gesteld de best mogelijke service te verlenen die de klant van hen verwacht.
 • een hoog tevredenheidsniveau te waarborgen van alle medewerkers, door te streven naar de hoogst mogelijke graad van loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • personeel en management aan te moedigen om hun eigen natuurlijke kwaliteiten, interesses en potentieel te ontwikkelen.
 • aan te moedigen en deel te nemen in het vergroten van het bewustzijn van het personeel voor wat betreft professionele groei, waardoor de technische en organisatorische competentie toeneemt.

Bij het uitvoeren van haar missie verplicht A. Menarini Diagnostics zich:

 • naar haar klanten toe; een hoge kwaliteit producten en diensten te leveren, door zich transparant en betrouwbaar te tonen, door de kwaliteit van het geboden product te verzekeren tegen competitieve prijzen door kostenanalyse en -verlaging.
 • naar haar toeleveranciers toe; het bevorderen van een voor beide partijen gunstige ‘samenwerking’, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de bepaling van de werking en eigenschappen van de producten. A. Menarini Diagnostics verplicht zich ertoe de nodige ondersteuning te geven voor een diepgaande kennis van de behoeften van de klant en de daaraan verbonden producteisen.
 • naar haar medewerkers toe; dat zij zich kunnen ontwikkelen in het nemen van initiatieven. Dat hun persoonlijke groei aangemoedigd wordt, dat vruchtbare, serene en professionele relaties opgebouwd kunnen worden en dat een veilige werkomgeving waar iedereen tevreden is gewaarborgd kan worden.
 • naar haar aandeelhouders toe, de groei van het bedrijf te bevorderen en adekwate winstgeving en financiële stabiliteit zeker te stellen: elementen die onmisbaar zijn voor de juiste toepassing van een beleid.

Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice