Diabetische ketoacidose

Een diabetische ketoacidose is een bijzondere vorm van verzuring van het bloed bij mensen met diabetes mellitus. Het ontstaat in de loop van een paar uur en kan vroegtijdig worden opgespoord en behandeld door regelmatige meting van de bloedglucose en een parallelle meting van bloedketonen bij een aanhoudend hoge bloedsuikerspiegel. Een uitgesproken diabetische ketoacidose vereist onmiddellijke medische aandacht.

De oorzaak van diabetische ketoacidose is een aanhoudend en ernstig gebrek aan insuline. De bloedsuikerwaarde is sterk toegenomen, maar zonder insuline worden de cellen niet van glucose voorzien. Uiteindelijk probeert het lichaam energie te winnen uit de vetreserves. Daarbij ontstaan de zogenaamde ketonen, die samen met de extreme vochtuitscheiding door de hoge glucosewaarden een levensbedreigende situatie kunnen vormen.

Maar zover moet het niet komen, want zowel de glucosewaarde als zelfs kleine, nog niet-kritische concentraties ketonen kunnen worden gemeten in het bloed. Het makkelijkst kan dit met een GLUCOFIX® TECH 2K of GlucoMen® LX Plus. Afhankelijk van de bloedglucose- en bloedketonenconcentratie moet een verhoging van de insulinedosis beslist met uw arts worden besproken. Het drinken van veel water en lichamelijke rust ondersteunen dan een snelle normalisering van de stofwisseling.

Kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Meer vraag en antwoord »

Naar de klantenservice