Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en voorwaarden voor het gebruik en/of het raadplegen van deze website 

Garanties en beperkingen van verantwoordelijkheid 

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan voor het gebruik en/of het raadplegen van de officiële website van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division . Wanneer u door wilt gaan met het gebruiken of raadplegen van deze website wordt u verondersteld akkoord te zijn met en/of rekenschap te hebben genomen van het volgende: 

1. dat de website eigendom is van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division. Het is niet toegestaan een gedeelte van de website, handelsmerk of inhoud, logo of plaatjes te kopiëren, door te sturen of te gebruiken zonder expliciete toestemming van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division. U heeft het recht om slechts één (1) kopie op te slaan op een beschrijfbaar medium en/of af te drukken. Alle verzoeken voor toestemming om de op deze website www.glucofix.nl beschikbare informatie, handelsmerken, logos en plaatjes te mogen hergebruiken dienen te worden gericht aan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division.

2. dat de beschikbare data op deze web site slechts ter informatie is. Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division  raadt alle bezoekers van deze website aan hun eigen dokter te raadplegen voor gezondheidskwesties (b.v. diagnose, gezondheidsadvies, behandelingen, etc) 

3. dat het internet per definitie een wereldwijde informatie-uitwisselingdienst is. Echter de Diagnostics industrie is gereguleerd door wetgeving die de hoeveelheid informatie over haar producten die verstrekt kan worden beperkt en waarvan de reikwijdte geografisch beperkt is. Bovendien kan de registratiestatus van Diagnostics producten verschillen in verscheidene delen van de wereld. Op vergelijkbare wijze, kunnen goedgekeurde teksten voor verpakkingen verschillen afhankelijk van de verantwoordelijke instanties op gebied van marketingregelgeving in de diverse landen.

4. dat u d.m.v. op deze website aanwezige links toegang kunt krijgen tot andere websites die niet doorlopend door Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division gecontroleerd worden. Daarom, onder geen enkele voorwaarde, kan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division verantwoordelijk gehouden worden, noch voor de inhoud inclusief aanwezige links van dergelijke sites, noch voor enige wijziging en/of actualisering van de inhoud die heeft plaatsgevonden. Links worden slechts voor het gemak van de bezoekers ter beschikking gesteld en hun aanwezigheid op deze website betekent niet, onder geen enkele omstandigheid welke dan ook, dat Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division instemt met, of sponsor is van, de betreffende websites. Op de gelinkte websites aanwezige informatie zou zelfs wel eens niet kunnen overeenstemmen met de huidige wetgeving en de verkondigde zienswijze komt niet per definitie overeen met die van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division noch worden deze per definitie door haar onderschreven.

5. dat de op de website genoemde geregistreerde namen van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division  producten, al dan niet vergezeld van het registratie merkteken en/of registratie nummer, geregistreerde handelsmerken zijn die eigendom zijn van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division of van de Menarini Groep. Het gebruik van deze geregistreerde handelsmerken is absoluut verboden.

6. dat vragen en andere communicatie betreffende persoonlijke gezondheidsklachten of op voorgeschrift verkrijgbare specifieke diagnostische producten niet middels deze website aan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division dienen te worden gestuurd. 

7. dat bezoeken aan deze website geregistreerd kunnen worden voor statistische doeleinden, met als doel de continuïteit van de service en het doorlopend verbeteren van de website te garanderen.

8. dat toegang tot specifieke met wachtwoorden afgeschermde gedeeltes, in lijn met de wetgeving, alleen is toegestaan voor professionals in de gezondheidszorg (dokters, apothekers, verpleegkundigen etc) middels registratie van hun gegevens en gebruik van een wachtwoord. 

9. dat het grootste gedeelte van de website bezocht kan worden zonder enige identificatie/registratie van de bezoeker. Ook al zullen bezoekers een specifieke melding en toestemmingsformulier voor het verwerken van confidentiële gegevens aantreffen, wanneer ze die gedeeltes bezoeken die alleen toegankelijk zijn door registratie van persoonlijke gegevens. 

10. Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division houdt zich het recht voor tot het ten alle tijden gedeeltelijk of geheel wijzigen/vervangen/actualiseren en/of verwijderen van de op deze website aanwezige informatie en gegevens.


Gebruiksvoorwaarden voor de sociale media kanalen en de online gemeenschap van  Menarini Benelux NV/SA, Division Diagnostics.

Beste gebruiker, bedankt voor uw interesse in de sociale media kanalen en in de online gemeenschap van Menarini Benelux NV/SA, Division Diagnostics (hierna te noemen “het Bedrijf”).

Er zijn een aantal dingen die u moet weten indien u commentaar of materiaal wilt toevoegen op deze kanalen. De missie van het Bedrijf is om het leven van mensen te verbeteren middels het leveren van kwalitatief zeer goede producten aan patiënten. Om dit doel te bereiken, heeft het Bedrijf de sociale en morele verplichting om ethisch juist gedrag te adopteren, ondersteunen en promoten in lijn met de waarden van integriteit, correctheid en transparantie welke hen altijd hebben onderscheiden. Het Bedrijf heeft deze principes geadopteerd en protesteert tegen iedere actie en benadering die gedrag promoten, of zelfs tolereren, die niet overeen komen hiermee. Het Bedrijf is actief in sectoren waarvoor specifieke bepalingen gelden; iedere discussie moet daarom in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden die hieronder uiteen worden gezet. Uw data zal verwerkt worden in overeenstemming met de bijbehorende wet. Voor meer informatie, zie Privacy Policy.

Iedere gebruiker die een bericht plaatst of een antwoord geeft op één van de berichten die gepubliceerd zijn op één van de sociale media kanalen van het Bedrijf en de online gemeenschap (“de Kanalen”) gaat ermee akkoord om zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, die van toepassing is naast de algemene voorwaarden of andere juridische kennisgevingen die door het Bedrijf of door bedrijven die eigenaar zijn van de sociale platforms en de gebruikte online gemeenschappen, aan de gebruikers worden verstrekt

Waar mogelijk is de beschikbare medische en wetenschappelijke informatie alleen voor informatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies ter vervanging van medische interventie of voor het geven van een aangepaste behandelingsindicatie.

De gebruiker erkent dat, wanneer plaatsen is toegestaan, alle gegevens, teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, hun selectie en rangschikking en elk ander materiaal dat de gebruiker besluit te plaatsen met behulp van de IT-functies en tools van het gekozen kanaal ("Inhoud") de enige verantwoordelijkheid is van de persoon die ze heeft gegenereerd.

Quoten, likes geven en reacties geven zijn toegestaan, terwijl discussies over producten van het Bedrijf of van andere farmaceutische bedrijven, of behandelingsopties, niet zijn toegestaan.

Beheer en moderatie worden toevertrouwd aan mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, die periodieke controles uitvoeren op geposte berichten (minimaal eenmaal per doordeweekse dag). In ieder geval erkent de gebruiker dat het Bedrijf dat het relevante Kanaal beheert, geen preventief toezicht op de Inhoud mag uitoefenen en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud die is geüpload, geplaatst of anderszins beschikbaar is gesteld door de gebruikers.

Waar voorzien, erkent de gebruiker ook dat het Kanaal Inhoud dat gepubliceerd is met andere sociale netwerken kan toestaan; het Bedrijf dat het relevante Kanaal beheert, heeft geen controle over de daaropvolgende verwerking van de Inhoud en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor af.

Het bedrijf zal zijn best doen om te reageren op opmerkingen en vragen van gebruikers; het is echter niet mogelijk om bepaalde onderwerpen te behandelen, zoals zaken die rechtstreeks verband houden met het juridische veld, vertrouwelijke informatie of informatie met betrekking tot medische aandoeningen. Als het niet mogelijk is om te reageren op een reactie, kan een privébericht met de motivatie worden verzonden, waar toegestaan ​​en toegestaan ​​door de functionaliteit van het gekozen Kanaal.

In elk geval is het absoluut verboden voor elke gebruiker om berichten te verzenden met:

  godslastering, laster, laster; aanstootgevende, discriminerende of vernederende, vulgaire,

xenofobe inhoud of enige inhoud die schadelijk is voor de waardigheid en gevoeligheid van anderen, waarin haat, geweld of illegaal gedrag wordt geprezen;

• intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van derden (zoals handelsmerken of logo's), of auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals muziek, video's, teksten) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houders van dergelijke rechten;

• eventuele behandelingsindicaties;

• politieke propaganda-inhoud;

• off-topic inhoud, of enige inhoud geschreven om de discussie te verstoren of degenen die het mediakanaal beheren en beheersen te beledigen;

• algemeen of medisch advies geven;

• commerciële inhoud: bijvoorbeeld het verkopen van producten / diensten, advertentiecampagnes of het werven van fans en volgers;

• overmatig repetitieve en / of storende inhoud voor de gemeenschap of spammen;

• alle zaken die rechtstreeks verband houden met het juridische veld, vertrouwelijke informatie of informatie met betrekking tot medische aandoeningen;

• elke inhoud die de gedragsregels van het gekozen Kanaal schendt.

Verder erkent de gebruiker dat:

• geposte inhoud mag nooit drugs of actieve ingrediënten van de bedrijven van de Menarini Groep of van andere farmaceutische bedrijven vermelden;

• zoals bepaald in de geldende voorschriften, mogen in geen geval promotie-inhoud met betrekking tot geneesmiddelen worden geplaatst;

• in geen geval mogen gerechtelijke procedures, geschillen / hangende rechtszaken worden vermeld;

• de gebruiker moet, voorafgaand aan het uploaden van informatie die de identificatie van derden mogelijk maakt (zoals naam, telefoonnummer, adres, foto's en / of video's waarin dergelijke derden worden afgebeeld), zijn voorafgaande toestemming voor de publicatie en mogelijk delen via het sociale media-netwerk, met dien verstande dat het plaatsen - via de functionaliteiten en de IT-tools die beschikbaar zijn op de site - alle foto's of inhoud die betrekking hebben op een gebruiker automatisch impliceert dat die gebruiker instemt met hun verspreiding en delen;

• elk gebruik of vermelding van de inhoud of materialen van de gebruiker die via de functionaliteiten en IT-tools van het kanaal worden overgedragen of door de gebruiker via deze functionaliteiten of IT-tools worden verkregen, is op eigen risico van de gebruiker.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in te grijpen door zo snel mogelijk berichten te verwijderen die, naar goeddunken van het bedrijf, geacht worden niet aan deze gebruiksvoorwaarden te voldoen.

De gebruiker erkent het recht / de verplichting van het Bedrijf om maatregelen te treffen waarbij de bevoegde autoriteiten het Bedrijf verzoeken om de identiteit bekend te maken van degene die het materiaal mogelijk heeft verzonden. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door, gerelateerd aan of resulterend uit de inhoud die door u of door andere gebruikers is geplaatst.

Voor gebruikers die herhaaldelijk deze gebruiksvoorwaarden of de gebruikte gedragsregels van het gebruikte Kanaal schenden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor (waar technisch toegestaan) om een ​​verbod of blokkering te gebruiken om verdere interventies te voorkomen en om de gebruiker te melden bij de beheerders van het sociale platform .

Het Bedrijf kan links of verwijzingen naar websites bieden als onderdeel van de sociale inhoud; Het Bedrijf aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of inhoud van dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dergelijke inhoud.

Door te posten op een van de Kanalen die door het Bedrijf worden beheerd, erkennen en gaan gebruikers ermee akkoord dat hun berichten en ideeën, technieken of inhoud door het Bedrijf op enigerlei wijze en op alle media vrij gebruikt mag worden, inclusief op forums, op andere websites en sociale mediapagina's van het bedrijf, evenals in zijn bedrijfsactiviteit. Als gevolg hiervan worden gebruikers aangemoedigd om geen ideeën, materialen of inhoud in te dienen waarvan zij de vertrouwelijkheid wensen te bewaren of waarvoor zij een overweging verwachten te ontvangen.

Gebruik dit kanaal niet om ongewenste voorvallen van een product te melden. In geval van bijwerkingen als gevolg van het gebruik van een product van het Bedrijf, moet u onmiddellijk uw arts, apotheker of andere zorgverleners raadplegen. U kunt elke bijwerking rechtstreeks melden aan het Bedrijf en de bevoegde autoriteiten via de toegewijde kanalen.

Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice