Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en voorwaarden voor het gebruik en/of het raadplegen van deze website 

Garanties en beperkingen van verantwoordelijkheid 

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan voor het gebruik en/of het raadplegen van de officiële website van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division . Wanneer u door wilt gaan met het gebruiken of raadplegen van deze website wordt u verondersteld akkoord te zijn met en/of rekenschap te hebben genomen van het volgende: 

1. dat de website eigendom is van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division. Het is niet toegestaan een gedeelte van de website, handelsmerk of inhoud, logo of plaatjes te kopiëren, door te sturen of te gebruiken zonder expliciete toestemming van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division. U heeft het recht om slechts één (1) kopie op te slaan op een beschrijfbaar medium en/of af te drukken. Alle verzoeken voor toestemming om de op deze website www.glucofix.nl beschikbare informatie, handelsmerken, logos en plaatjes te mogen hergebruiken dienen te worden gericht aan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division.

2. dat de beschikbare data op deze web site slechts ter informatie is. Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division  raadt alle bezoekers van deze website aan hun eigen dokter te raadplegen voor gezondheidskwesties (b.v. diagnose, gezondheidsadvies, behandelingen, etc) 

3. dat het internet per definitie een wereldwijde informatie-uitwisselingdienst is. Echter de Diagnostics industrie is gereguleerd door wetgeving die de hoeveelheid informatie over haar producten die verstrekt kan worden beperkt en waarvan de reikwijdte geografisch beperkt is. Bovendien kan de registratiestatus van Diagnostics producten verschillen in verscheidene delen van de wereld. Op vergelijkbare wijze, kunnen goedgekeurde teksten voor verpakkingen verschillen afhankelijk van de verantwoordelijke instanties op gebied van marketingregelgeving in de diverse landen.

4. dat u d.m.v. op deze website aanwezige links toegang kunt krijgen tot andere websites die niet doorlopend door Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division gecontroleerd worden. Daarom, onder geen enkele voorwaarde, kan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division verantwoordelijk gehouden worden, noch voor de inhoud inclusief aanwezige links van dergelijke sites, noch voor enige wijziging en/of actualisering van de inhoud die heeft plaatsgevonden. Links worden slechts voor het gemak van de bezoekers ter beschikking gesteld en hun aanwezigheid op deze website betekent niet, onder geen enkele omstandigheid welke dan ook, dat Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division instemt met, of sponsor is van, de betreffende websites. Op de gelinkte websites aanwezige informatie zou zelfs wel eens niet kunnen overeenstemmen met de huidige wetgeving en de verkondigde zienswijze komt niet per definitie overeen met die van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division noch worden deze per definitie door haar onderschreven.

5. dat de op de website genoemde geregistreerde namen van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division  producten, al dan niet vergezeld van het registratie merkteken en/of registratie nummer, geregistreerde handelsmerken zijn die eigendom zijn van Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division of van de Menarini Groep. Het gebruik van deze geregistreerde handelsmerken is absoluut verboden.

6. dat vragen en andere communicatie betreffende persoonlijke gezondheidsklachten of op voorgeschrift verkrijgbare specifieke diagnostische producten niet middels deze website aan Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division dienen te worden gestuurd. 

7. dat bezoeken aan deze website geregistreerd kunnen worden voor statistische doeleinden, met als doel de continuïteit van de service en het doorlopend verbeteren van de website te garanderen.

8. dat toegang tot specifieke met wachtwoorden afgeschermde gedeeltes, in lijn met de wetgeving, alleen is toegestaan voor professionals in de gezondheidszorg (dokters, apothekers, verpleegkundigen etc) middels registratie van hun gegevens en gebruik van een wachtwoord. 

9. dat het grootste gedeelte van de website bezocht kan worden zonder enige identificatie/registratie van de bezoeker. Ook al zullen bezoekers een specifieke melding en toestemmingsformulier voor het verwerken van confidentiële gegevens aantreffen, wanneer ze die gedeeltes bezoeken die alleen toegankelijk zijn door registratie van persoonlijke gegevens. 

10. Menarini Benelux NV/SA - Diagnostics Division houdt zich het recht voor tot het ten alle tijden gedeeltelijk of geheel wijzigen/vervangen/actualiseren en/of verwijderen van de op deze website aanwezige informatie en gegevens.

Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice