Aanpassing toegang instellingenmenu

  Vrijdag 10 januari 2020

Aanpassing toegang instellingenmenu

Glucofix TECH meters vanaf serienummer 622B9003 hebben een aangepaste wijze om in het instellingenmenu terecht te komen.

Vanaf lotnummer 622B9003 is het wijzigen van de instellingen van de Glucofix TECH meter mogelijk door zowel de ENTER toets als

de OMHOOG toets tegelijk 2 seconden ingedrukt te houden. Zie hoofdstuk 6 van uw gebruikershandleiding.

Het betreft een verbetering om niet meer onbedoeld in het instellingenmenu te geraken.


  Meer nieuws

Kunnen wij u helpen?

Naar de klantenservice